БУЛИДСЕК ООД бе основана през 2018 година като обща платформа за група експерти по кибернетична сигурност, които да присъединят усилията, за да може борбата им с кибер престъпноста да достигне следващото ниво. Събраният опит за повече от 25 години в кибернетичното пространство съчетан със силната лична отдаденост, мотивация и принос доведе до уникална, лесна за използване и ефективна техника за зачита на дигитални идентичности, която  изгражда сърцевината на продукта BULIDSEC Email Identity Guard.

 

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

ЛЕСНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Ние правим от сложни теми като киберсигурност и защита от кражба на дигитални самоличности, лесни за използване и лесни за разбиране.

ИНОВАТИВНИ
Ние прилагаме иновативни техники като изкуствен интелект (ИИ) и машинно обучение за иновации в пространството за кибернетична сигурност.

НАДЕЖНИ
Ние прилагаме първокласни техники за кибернетична сигурност и принципи за сигурно разработване на софтуер, за да гарантираме поверителността и целостта на вашите лични данни.

ОТГОВОРНИ
Ние прилагаме нашия уникален набор от знания и умения за кибернетична сигурност за по-добър и по-безопасен свят.

ЗАЩИТАТА НА ДИГИТАЛНАТА САМОЛИЧНОСТ Е НАШАТА МИСИЯ

ПРАВНА ФИРМЕНА ИНФОРМАЦИЯ

БУЛИДСЕК ООД

БУЛСТАТ: 205223144
Седалище: ул. Александер Стамболийски 1 – Б – 3, 8800 Сливен, България
Представена от: Петко Ганев
Имейл: management@emidentityguard.com

АКО ИМАТЕ СПЕЦИФИЧНИ ЗАПИТВАНИЯ, ПРЕПОРЪКИ ИЛИ ИЗИСКВАНИЯ