БУЛИДСЕК ООД бе основана през 2018 година като обща платформа за група експерти по кибернетична сигурност, които да присъединят усилията, за да може борбата им с кибер престъпноста да достигне следващото ниво. Събраният опит за повече от 25 години в кибернетичното пространство съчетан със силната лична отдаденост, мотивация и принос доведе до уникална, лесна за използване и ефективна техника за зачита на дигитални идентичности, която  изгражда сърцевината на продукта BULIDSEC Email Identity Guard.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

БУЛИДСЕК ЛЕСНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИНОВАТИВНИ НАДЕЖНИ ОТГОВОРНИ

ЛЕСНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Ние правим от сложни теми като киберсигурност и защита от кражба на дигитални самоличности, лесни за използване и лесни за разбиране.
ИНОВАТИВНИ
Ние прилагаме иновативни техники като изкуствен интелект (ИИ) и машинно обучение за иновации в пространството за кибернетична сигурност.
НАДЕЖНИ
Ние прилагаме първокласни техники за кибернетична сигурност и принципи за сигурно разработване на софтуер, за да гарантираме поверителността и целостта на вашите лични данни.
ОТГОВОРНИ
Ние прилагаме нашия уникален набор от знания и умения за кибернетична сигурност за по-добър и по-безопасен свят.

ЗАЩИТАТА НА ДИГИТАЛНАТА САМОЛИЧНОСТ Е НАШАТА МИСИЯ

ПРАВНА ФИРМЕНА ИНФОРМАЦИЯ

БУЛИДСЕК ООД

БУЛСТАТ: 205223144
Седалище: ул. Александер Стамболийски 1 – Б – 3, 8800 Сливен, България
Представена от: Петко Ганев
Имейл: management@emidentityguard.com

АКО ИМАТЕ СПЕЦИФИЧНИ ЗАПИТВАНИЯ, ПРЕПОРЪКИ ИЛИ ИЗИСКВАНИЯ